1. ogchakra:

.

  ogchakra:

  .

  1 hour ago  /  274,388 notes  /  Source: ultimumtempus

 2. (via thecoldshoulder)

  1 hour ago  /  3,393 notes  /  Source: plantcounty

 3. (via fuckyeahsexanddrugs)

  1 day ago  /  7,093 notes  /  Source: yimmyayo

 4. (via trapicalz)

  1 day ago  /  4,684 notes  /  Source: nigoneversmiles

 5. 
x-ray of a man’s healthy neck vertebrae

  x-ray of a man’s healthy neck vertebrae

  (via thecoldshoulder)

  2 days ago  /  39,346 notes  /  Source: justinbiebergoth

 6. (via mitchdahbitch)

  3 days ago  /  8,631 notes  /  Source: trashmisfit

 7. (via yoamoamidinosaurio)

  3 days ago  /  531 notes  /  Source: anammfreitas

 8. davidmarinos:

David Marinos - Skin 2. 

  davidmarinos:

  David Marinos - Skin 2. 

  3 days ago  /  3,989 notes  /  Source: davidmarinos

 9. (via dahsie)

  3 days ago  /  4,833 notes  /  Source: feetandhands

 10. (via mitchdahbitch)

  5 days ago  /  27,090 notes  /  Source: yung-medusa